501275311
Business Intelligence

Dlaczego Business Intelligence?

W procesach podejmowania decyzji organizacje często nie korzystają z danych, które same gromadzą. Większość decyzji biznesowych podejmowana jest intuicyjnie lub na podstawie historycznych działań. Ponadto przedsiębiorcy nierzadko posługują się podstawowym zestawem kluczowych wskaźników efektywności, nie wykrywając wielu innych korelacji między poszczególnymi elementami gromadzonymi w firmach.

 

Business Intelligence umożliwia przekształcenie danych w informacje, natomiast informacji w wiedzę, mającą na celu optymalizację procesów biznesowych oraz zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

enova365 proponuje innowacyjne podejście do systemów klasy Business Intelligence. Naszym Klientom dostarczamy stosowną informację, w dowolnie wybrane miejsce w systemie.

 

Operacyjny Business Intelligence

Dashboard operatora

Jednym z elementów panelu operatora, gdzie użytkownik umieści interesujące go wskaźniki czy raporty jest dashboard operatora. Spośród dostępnych wizualizacji użytkownik wybiera taką, która najlepiej obrazuje analizowaną sytuację. Wizualizacja danych może być wykresem bądź układem tabelarycznym. enova365 umożliwia także przejście do kolejnych warstw analizy i eksplorację danych w celu wyciągnięcia jak najbardziej precyzyjnych wniosków i podjęcia decyzji. BI w enova365 został zaprojektowany w taki sposób, aby operator w łatwy sposób mógł stworzyć własny dashboard, korzystając z dostępnych wskaźników. Dzięki temu nie ma konieczności angażowania w te czynności zasobów IT.

 


Rozpoczynając dzień/tydzień pracy, użytkownik otrzymuje pełną wiedzę, która pozwoli skierować jego działania we właściwym kierunku. Prawidłowo zdefiniowane i odpowiednio dobrane kluczowe wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa pozwalają osiągnąć wyznaczone cele operacyjne, skorelowane z długofalową strategią organizacji.

Dashboardy na listach i formularzach

W bieżącej działalności, do podejmowania codziennych decyzji taktycznych niepotrzebne są duże raporty. Czasem wystarczy proste porównanie wartości planowanych z wartościami uzyskanymi czy wartości uzyskanych z wartościami historycznymi. Wybrana grupa wskaźników może zostać umieszczona na dashboardach list lub formularzy, a więc bezpośrednio w miejscu realizowania czynności biznesowych w systemie ERP.
Stworzyliśmy możliwość kontekstowego umieszczania dashboardów na listach towarów czy kontrahentów, a także bezpośrednio na formularzach tych obiektów. Podczas definiowania zestawu wskaźników czy raportów, moduł BI enova365 wskaże korelacje pomiędzy wymiarami w systemie i dzięki temu pozwoli na otrzymanie nowej wiedzy, która odkryje nowe spojrzenie na zasady prowadzonej działalności.

Wiedza na temat procesów zachodzących w firmie zdobyta podczas analizy, pozwala na zoptymalizowanie działań dzięki dostarczeniu właściwej wiedzy użytkownikowi.

Możliwość działania

Analiza wskaźników czy raportów dostarczonych przez moduł BI enova365 daje użytkownikowi wiedzę o efektywności procesów biznesowych za które jest odpowiedzialny. W tym samym miejscu użytkownik będzie mógł zainicjować konieczne procesy m.in. za pomocą modułu Workflow: złożenia zamówienia, przesunięcia międzymagazynowego czy wystawienia faktury sprzedażowej. Taka konstrukcja systemu sprawi, że wdrożony w organizacji BI będzie nieodłącznie towarzyszył podejmowaniu decyzji poprawiając ich jakość i skuteczność.

Analityczny Business Intelligence

Moduł BI w wersji analitycznej umożliwi przeniesienie danych w formie widoków do zewnętrznych narzędzi BI takich jak Microsoft Power BI, QlikView, Spotfire, Tableau, Oracle OBIEE. Użytkownik w enovia365 zdefiniuje interesującą go domenę, a następnie wygeneruje widok, który zapisze się w bazie danych i będzie mógł zostać zaimplementowany do dowolnego narzędzia.

 

Współpracuje z modułami:

Handel, CRM, Księga Handlowa, Kadry i Płace, Księga Inwetarzowa.

Zoptymalizuj swój biznes

Porozmawiaj z nami i dowiedz się, w jaki sposób enova365 przyniesie korzyści Twojej firmie.

 

Umów prezentację Testuj za darmo
eStats error: Could not connect to database! (/home/admin/domains/ati.com.pl/public_html/estats/lib/core.class.php: 349)